Личната мисия – достъпна или не? Какво за мен е лична мисия.

Темата за личната мисия ме вълнува от петнадесетата ми година, когато за първи път се запитах защо съм и какъв е точно смисълът от моя живот. Години по-късно попаднах в една организация за личностно развитие, в която водещият твърдеше, че:

“човек без мисия, е като лук без сърцевина – много обвивки, изглежда голям, но като свалиш обвивките, не остава нищо. С други думи, ако искате да сте истински личности, следва да знаете защо конкретно вие сте тук на този свят. А най-лесният начин да откриеш каква е твоята мисия, е да решиш какво според теб липсва или не е наред в този свят и да посветиш живота си на създаването или подобряването му“.

Това беше добър начален тласък за мен. Беше дълго приключение. Накрая се получи. Така се роди моята мисия, която имам и досега:

"Да помагам на хората да откриват своята най-добра реализация". 

Следвайки я, няколко години по-късно, заедно със съпруга ми създадохме организация, която чрез дейността си я осъществява (Кареа ООД). Една от услугите на тази организация е съдействието на отделния човек при извеждане на личната му мисия.

Това ми даде повод задълбочено да потърся и се запозная с достъпното към момента по темата – какво означава това понятие, извежда ли се, измисля ли се, как се търси, как се формулира, какво следва да съдържа. И, да си призная, резултатът от проучването не беше много вдъхновяващ. По темата лична мисия основно говори Стивън Кови. Открих и няколко откъслечни интернет страници, в които имаше упражнения за формулирането й. Но това, което най-много ме учуди е, че примерите, готовите форми и т.н., които даваха повечето източници, се различаваха от моето разбиране за лична мисия.

За мен мисията следва да отговаря на два въпроса:

1. на коя/кои ценности/области/каузи съм готов да посветя живота си и
2. какво точно искам да допринеса към съответната област/ценност/кауза и как смятам да го направя.

На базата на тази формулировка, създадох едно упражнение за клиентите на Кареа, което в много от случаите изигра ключова роля при формулирането на мисията им.

Принципът му е следният: изброяват се различни важни области от живота, ценности, ключови периоди и т.н и човек си отговаря на въпроса „готов ли съм да си посветя живота за тази сфера?”. Ако отговорът е “да”, тогава се изяснява “какво точно искам да допринеса и как би могло това да се осъществи?”.

Като се замислите, всеки би могъл да се запита тези въпроси. В следващия си пост за мисията ще разкажа дали винаги се получава.

/публикувано за първи път в S&S blog, 02.07.2010/