програма Самостоятелност

Програмата може да подкрепи самостоятелното ви преминаване през процеса на извеждане на вашата мисия с материали и с консултация, с която да финализирате формулирането на мисията и прецизирането на пътищата за нейното постигане.

Програмата включва: 4 информационни видеа; 1 въпросник за извеждане на личната мисия; 1 час самостоятелна работа на консултанта по вашите материали и 1 онлайн индивидуална консултация.

Информационни видеа

Те въвеждат в темата и съдържат инструкции, необходими за извеждането на личната ви мисия. На практика същата информация може да се открие и в книгата “Личната мисия”. Предимството в случая е възможността да се изслуша за оптимално кратко време нужното и то да е разделено поетапно, така че да се запознавате само със стъпката, в която се намирате към момента.

Техническа работа на консултанта

Преди срещата, консултантът се запознава с попълнените от човека материали, набелязва уточнителни въпроси, очертава ключовото и достига до варианти на съдържание на личната му мисия.

Консултацията

Тя е с продължителност 1,5 часа. За това време се разглеждат самостоятелно направените упражнения, задават се уточнителни въпроси към тях, правят се изводи и се отбелязват ключови моменти, които да се съобразят при избора на съдържание на личната мисия. Разглеждат се и конкретни варианти на лична мисия, за да се достигне до вземането на решение за това какво да съдържа тя.

Програмата ще ви даде нужната независимост, към която ще добави спокойствието, че на финала ще имате подкрепата на консултант с опит, което ще повиши увереността ви при избора и формулировката на личната ви мисия.

Ако тези предимства са важни за вас, дайте знак, за да стартираме програмата.