Групово извеждане

Целта на тази програма е да се съчетаят предимствата на груповата работа, самостоятелната работа и индивидуалния подход.

Продължителността е четири седмици. Ритъмът е седмичен.

4 видео-урока

Осигуряват нужната информация по темата и за извеждането на мисията ви, разделени на отделнитстъпки. Достъпни и в писмена форма за предпочитащите този начин на усвояване.

4 онлайн групови срещи

Провеждат се в малка група от 5-7 човека. Обсъждат се предизвикателства и се дават отговори на вашите въпроси.

4 групи упражнения между срещите

Ръководство за самостоятелна работа, в което се съдържат указания и упражнения, чрез които да преминете през отделните стъпки за излеждане на мисията ви.

1 индивидуална онлайн среща с консултант

Подкрепяща финализирането на формата и съдържанието на личната ви мисия, заедно с консултанта.

Видео-уроците

Самата информация се получава предварително – веднъж седмично под формата на видео-урок, така че да може хората да се запознати с темата и по време на срещата да се обсъждат по-конкретни детайли във връзка с нея.

Упражненията

Оформени в отделни ръководства с указания, те са продължение на видео-уроците и имат за цел да помогнат на човека да приложи на практика наученото и да достигне до желания резултат от курса – формулирана лична мисия.

Срещите

Всяка среща ще има за цел да даде възможност за обсъждане на усвоената от видео-уроците информация и самостоятелно направените упражнения до момента, така че да се повиши ефективността на процеса при всеки един участник. Всички участници имат възможност да получат отговор на въпросите си и да чуят отговорите на въпросите на останалите участници.

Индивидуалната консултация

Онлайн среща с консултанта, по време на която се разглежда процеса при човека и се подкрепя окончателното формулиране на личната му мисия, така че човека да може да продължи към следващите стъпки по интегрирането на мисията в живота си.

Какво още осигурява програмата?

Онлайн пространство за участниците в програмата

Достъп до онлайн група, в която хора като вас споделят въпроси, коментари и полезни идеи, свързани с извеждането на техните мисии и интегрирането след това в живота им.

Достъп до консултанта по извеждане на личната мисия

Получавате възможност за кратки въпроси с консултанта по мейл или телефон за времето на програмата.

Годишна групова среща за личната мисия

Имате възможност да участвате в среща за преглед на мисията – как работи, дали има нужда от актуализиране, как се постига в живота на човека – има ли нужда от допълнителни по-вдъхновяващи идеи и пътища за постигането ѝ.

Груповото извеждане на мисията ви ще ви даде структура на процеса, подкрепа на групата и напътствия от консултант с опит в извеждането на лична мисия.

Ако тези предимства са важни за вас, дайте знак за включването в програмата.