Мисията

Личната мисия е твърдение, отразяващо личното решение на даден човек за приоритетите, действията и желаните резултати, касаещи целия му живот.

Ето и малко повече информация за видовете лична мисия, какво ни дава притежаването на собствена лична мисия и какво включва системата за извеждане.

Какви видове лична мисия има?

Може да се отграничат два основни и един междинен вид лична мисия. В книгата “Личната мисия” те са наречени условно Каузална, Частна и Интегрална (или смесена).

 • Каузалната е тази мисия, която отразява решението за човека да допринесе за нещо извън него и близките му, развитието му и живота му.
 • Частната включва решения свързани с личността, принципите на действие, ценностите, и отношенията с близките и заобикалящата среда на човека.
 • Интегралната съдържа решения касаещи и двата аспекта (навътре, за човека и навън – към света).

Системата за извеждане на лична мисия включва стъпка, при която човек да избере кой вид мисия е най-подходящ за него.

Какво ни дава личната мисия?

 • Ориентир – дава посока, тя самата може да стане критерий за избор, може да се използва като насока при взимане на дадено важно решение (какво да се избере);
 • Вътрешна сила – носи прилив на енергия, повишава личностната сила;
 • Стимул, вдъхновение – носи желание за действие, основание сутрин да се “изстрелва” човек от леглото;
 • Смисъл на живота на човека – носи отговор на въпроса “Защо точно аз съм на тази Земя?”;
 • Увереност – усеща се като опора при трудности, моменти на разколебаване и спадове;
 • Гордост за човека – звучи важна, красива, смислена, заслужаваща си фокуса на живота на дадения човек;

Каква е работещата лична мисия?

 • ясна – като смисъл, да я разбирате и да можете да я “преведете” до ниво “какво правя утре, за да я постигам”;
 • “лека” за произнасяне – да няма думи или изрази, които ви “спъват”. Докато я казвате, да се “лее”;
 • обозрима, цялостна – да можете да я осмислите наведнъж, като едно цяло. Да можете да я запомните, да я кажете / изчетете наведнъж;
 • “голяма” – т.е. да не е постижима от вас за няколко години, да е нещо “сериозно”;
 • мащабна – да допринася за нещо повече (извън частния ви живот), за нещо / някой друг;
 • съдържа действие за постигане на желания резултат като е ориентирана или към процеса, или към резултата;
 • отразява важното за вас (вашите ценности);
 • усещана като своя – да ви отразява и изразява – с вашите думи и изрази и т.н.

Как се извежда личната мисия?

Може да е спонтанно, като просветление. Може да е “в движение”. Може и да е продукт на по-систематично обмисляне и избиране. Такава е и системата, която създадох. Тя включва девет стъпки:

 • Първите три са насочени към това да се подготвим и изведем ключови моменти, които да отразим в мисията си;
 • Следващите две са насочени към същинското извеждане и прецизиране на съдържанието на мисията ни;
 • Следващите три ни помагат да определим какво следва нататък и да планираме как да реализираме избраната мисия в живота си;
 • Последната една е за през цялото време – за това как да управляваме процеса и да не спираме по пътя.

Подходът е отвътре-навън – от човека, неговата личност и уникалност, ценностна система и т.н., до това в какво иска да се превърне или къде и към какво избира да допринася в своя живот.