За всеки ли е?

Ами ако не е за мен?

Нищо лошо няма да се случи, ако потърсите личната си мисия и се окаже, че като инструмент тя не е подходяща за вас.

Все пак, може би ще е по-добре да сте по-уверени, че няма да отдавате излишни усилия. Затова ще споделя нещо, което вероятно ще ви помогне да се разпознаете дали сте човек, който има нужда от своя мисия. Става въпрос за едно схематично разделение, което Михай Чиксентмихай представя в книгата си – “Потокът”.

Как да разбера в кой етап съм?

Чиксентмихай застъпва тезата, че всеки човек, според своето усещане за важно и приоритетно, се намира в някой от четирите етапа, представени по-долу. Разгледайте описанието им и го сравнете със собствените приоритети към момента в живота ви. Ако се разпознаете в повече от един етап, приемете за актуален този с по-големия номер.

Авторът смята, че всеки човек тръгва от първи етап, но не е задължително да извърви всичките четири етапа – може да спре на даден етап и така да остане до края на живота си. В същото време, Чиксентмихай смята, че етапите са последователни и не може да се достигне до четвърти етап, например, без да се премине през първи, втори и трети.

етап 1: Потребност за съхраняване и опазване на Аз-а

Осигуряване на базисни нужди за физическото оцеляване. Предпазване от унищожение. В този етап смисълът на живота е по-опростен – той е тъждествен с оцеляването, комфорта и удоволствието. Фокусът на индивида е насочен навътре.

Етап 2: Потребност от принадлежност към някаква общност

Индивидът се съобразява с ценностите на общността, но без да ги приема за свои. Целта му е да се припознае, да се опише чрез това, което му дава принадлежността към дадената общност. От нея той очаква да получи облик, някаква идентичност (авторитет, стойност), за да може да каже например “Аз съм от … отбор, аз слушам … музика” и т.н. Стремежът е към приемане и уважение от страна на другите. Фокусът на индивида е насочен навън.

Етап 3: Потребност от изграждане на индивидуалност

(ценностна система, съвест и т.н.) Човекът търси в собствения си Аз нова основа за своите авторитет и стойност – навътре, в собствената личност. Целта му е израстване, разгръщане, усъвършенстване, развитие на потенциала на собствената личност. Тук водещо е изпитването на удовлетворение (от развитието, разгръщането на личността) и наслада. Фокусът на индивида е насочен навътре.

Етап 4: Потребност от “прилагане” на своя Аз в света навън

Желание за извличане на резултат от собствената уникалност и капацитет. Човекът търси интеграция с други хора и институции. Според Михай Чиксентмихай, тази стъпка (етап) е възможна единствено след преминаването през останалите стъпки. На този етап Михай Чиксентмихай не споменава кое е водещото, но според мен, при него можем да говорим за изпитване на усещане за цялостност, реализираност, чувство за смисъл. Фокусът на индивида е насочен навън.

Какво означава моят етап?

Ще ви споделя позицията си, че Личната мисия би била подходящ интструмент за вас, по-скоро, ако сте в трети или четвърти етап.

Хората в трети етап се насочват към мисия, която да даде по-систематично описание на тяхната личност и нейния потенциал. Мисията, която отразява желанието за принос, подобряване, развиване на нещо извън човека, е потребност на хората в четвърти етап.

Ако изпитвате затруднение да определите своя етап, може да използвате и друг подход за проверка дали притежаването на лична мисия е подходящо за вас. Можете да се запознаете с първите глави на книгата Личната мисия, в която се говори за това защо хората не създават своя лична мисия и така да прецените дали написаното важи и за вас, или напротив – чувствате се готови и желаещи за създаване на своята лична мисия.

Вече съм наясно, че личната мисия е за мен.

(т.е. разпознали сте се в трети или четвърти етап, или сте прочели началото на книгата Личната мисия и сте стигнали до този извод). В такъв случай – Поздравления! И добре дошли в отбора 🙂 – значи сте един от хората, които търсят смисъла и искат да направят нещо по-специално от себе си, живота си и това, което ще остане след тях.

В този случай, може да ви бъде полезно да се запознаете с възможностите за подкрепа при извеждането на мисията ви и да изберете от какво имате нужда, за да изведете мисията си.