Извеждане с консултант

Индивидуалните проекти ви осигуряват консултант-партньор, с който методично и уверено да преминете през процеса.

4 персонални онлайн срещи

Включват същинското преминаване през 9-те стъпки по извеждане на мисията ви – обсъждане на изведената информация от вас, уточняване, прецизиране.

4 видео-урока

Осигуряват нужната информация по темата и за извеждането на мисията ви.

Книга-ръководство за извеждане

Според предпочитанията, може да се запознавате с видеата или да работите с книгата.

4 групи упражнения между срещите

За самостоятелна работа. Създадени са с цел извеждане на нужната информация от вас за оформяне на мисията ви.

Обработка на вашите материали от консултанта

Време за обработка на изведената информация от вас, обобщение, анализиране и предлагане на вероятно съдъжрание на мисията ви.

Допълнителни материали и тестове

Насоки от консултанта към конкретни стаии, книги, видеа, личностни тестове във връзка с очертали се нужди от допълнителна информация по основната или по свързани с нея теми.

Онлайн група за личната мисия

Достъп до онлайн пространство, в което хора като вас споделят въпроси, коментари и полезни идеи, свързани с извеждането на техните мисии и интегрирането след това в живота им.

Годишна среща за личната мисия

Преглед на мисията – как работи, дали има нужда от актуализиране, как се постига в живота на човека – има ли нужда от допълнителни по-вдъхновяващи идеи и пътища за постигането ѝ.

Срещите

Те са с продължителност 1,5 часа. По време на срещите се обсъждат самостоятелно направените упражнения, задават се уточнителни въпроси, правят се изводи и се отбелязват ключови моменти, които да се съобразят при извеждането на личната мисия. Включват се също примери и истории от опита на консултанта, които да улеснят процеса.

Упражненията

Оформени са във файлове с упражнения, подредени последователно с място за попълване. Работи се самостоятелно – наведнъж или на части, в удобно време за човека. Информацията, която се извежда от тях става основа за обсъждане и уточняване по време на срещите с консултанта, както и за очертаване на ключови аспекти, свързани с бъдещата мисия.

Допълнителни материали и тестове

Индивидуалната работа предполага по-дълбоко опознаване и навлизане в точно вашия случай и специфика. По време на срещите и обсъждането е възможно да се очертае нужда от запознаване с допълнителни материали (книги, статии), които консултанта да препоръча (и в повечето случаи – да предостави). Ако се установи необходимост, може да се изпратят и личностни тестове, които да потвърдят и разширят знанието на човека за себе си, с което да се подкрепи индивидуализирането на личната му мисия и пътищата за нейното реализиране.

Проектът ще ви даде структура, подкрепа на консултант с опит, ще ви осигури фокус, спестявайки грижата за процеса, ще повиши увереността ви при избора и формулировката на личната ви мисия.

Ако тези предимства са важни за вас, дайте знак за да организираме първоначална среща/разговор за детайли по стартирането на вашия индивидуален проект.