Подкрепа за извеждане

Книга-ръководство

Ако обичате да работите сами с писмени напътствия – книгата “Личната мисия” може да ви е напълно достатъчна за това да изведете сами своята мисия. В нея ще намерите над 50 упражнения за подготовка и същинско извеждане на мисията ви, както и представяне на всяка от 9-те стъпки за извеждането ѝ. За улеснение, в книгата са цитирани множество мисии.

Статии и видеа

Ако имате нужда от съвсем мъничко, за да създадете мисията си или искате да се настроите предварително, преди да се заловите с това, можете да разгледате споделените статии и кратки видеа в блога. Те могат да бъдат добра първа стъпка. В тях ще намерите отговори на въпросите “Какво е мисията?” , “Защо му е на човек да има мисия?”, “Как се извежда мисия?”, “Какви видове мисия има?” и др.

Самостоятелно извеждане

Тази програма е много подходяща за тези, които предпочитат да работят сами, биха имали нужда от съвсем малко подкрепа по пътя и биха предпочели тя да бъде индивидуална. Програмата включва запознаване с информационните видеа, самостоятелна работа с материалите за извеждане на мисията, а на финала – индивидуална консултация, която подкрепя окончателното формулиране на мисията и на пътищата за постигането ѝ.

Извеждане в група

За хората, които предпочитат живия процес и общуването в група, може да се насочат към тази програма, която включва най-вече групово преминаване и съвместно обсъждане на стъпките за създаване на лична мисия. Работата в група може да е силен стимулатор за дисциплинирано следване на общото темпо. Полезна е също възможността да се споделят собствените предизвикателства и да се чуят тези на другите хора в групата, възникнали по време на процеса и как конкретно се преодоляват те. Програмата включва освен работата в група, информационни материали и финална консултация за подкрепа на окончателното формулиране на мисията и пътищата за постигането ѝ.

Извеждане с консултант

В случай, че не искате да работите сами, а с външна подкрепа, но предпочитате да не разделяте вниманието и процеса с други хора, можете да се насочите към настоящата програма, в която ще извървите всяка от стъпките за извеждане на личната мисия заедно с вашия консултант. Предимства – освен, че ще имате спътник през цялото време, консултантът ще ви спести част от самостоятелната работа по обобщението на попълнените материали и оформянето на възможно съдържание на вашата мисия. Ще добавите и допълнителна външна мотивация към своята, спокойствие и увереност в процеса и в достигането до краен резултат, много примери и пренасяне на опит от други подобни проекти, персонализиране на стъпките спрямо спецификата при вас и други.

Ако имате нужда от допълнителни уточнения, за да определите коя подкрепа ще е най-полезна за вас, дайте знак.